Δήμος Μυτιλήνης | Κατάθεση αιτήσεων παραχώρησης χρήσης αιγιαλών στους δικαιούχους άνευ δημοπρασίας

ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι σύμφωνα με την αριθμ. 38609ΕΞ2023/10-03-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/10-03-2023 τεύχος Β’), η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας τόσο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (όμοροι) όσο και με τη διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών (μη όμοροι), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Δήμο έως και τις 30/06/2023.  Από την 1η Ιουλίου 2023 έως και 31 Ιουλίου 2023, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία. Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…

Περισσότερα