ΠΒΑ | Λήψη Μέτρων Παθητικής Επιτήρησης Λόγω Εμφάνισης Ευλογιάς στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19 Μαρτίου 2024 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο (2) πρωτογενείς εστίες Ευλογιάς προβάτων, στην περιοχή Izmir της Τουρκίας, πολύ κοντά στη νήσο Λέσβο.

Η δήλωση της νόσου είναι υποχρεωτική. Λόγω της εγγύτητας των εστιών και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία, εφιστούμε την προσοχή σας στη λήψη όλων των παρακάτω μέτρων βιοασφάλειας :

 • Περίφραξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/επισκεπτών.
 • Α̟πολυμαντική τάφρος για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, οχημάτων και του εξοπλισμού.
 • Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και στους βοσκοτό̟πους που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
 • Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπά ζώα της εκτροφής, για
  τουλάχιστον 21 ημέρες.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.
 • Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.
 • Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις. Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.
 • Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Αποφυγή προμήθειας εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων για τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων από την Τουρκία.
 • Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Συμβουλευόμαστε από πριν την τοπική κτηνιατρική αρχή της περιοχής μας αν πρόκειται να αγοράσουμε ζώα, ζωοτροφές ή άλλα υλικά (π.χ. στρωμνή) που θα χρησιμοποιήσουμε στην εκτροφή μας.
 • Δεν δανειζόμαστε τράγους από άλλες εκτροφές.

Επιπλέον οι κάτοικοι των νησιών που επισκέπτονται την Τουρκία και μεταβαίνουν σε αγροτικές,
περιοχές κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με τα ζώα και να μεταβαίνουν
στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν έρθει σε επαφή με ζώα των ευαίσθητων ειδών, θα πρέπει για
τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την επιστροφή τους, να μην έρθουν σε επαφή με ζώα.
Πώς θα καταλάβουμε έγκαιρα αν τα ζώα μας έχουν κολλήσει ευλογιά ;
Εξετάζουμε κάθε μέρα προσεκτικά τα ζώα μας (κυρίως τα πρόβατα αλλά και τα γίδια)
► στο κεφάλι και το πρόσωπο
► στην κοιλιά
► στους μαστούς
► στις μασχάλες
► στα γεννητικά όργανα
► στη βάση και το εσωτερικό της ουράς
► το μέσα μέρος των μηρών
► και σε κάθε άλλο άτριχο μέρος του σώματος
και ψάχνουμε στο δέρμα για:
•Κοκκινίλες (κόκκινες κηλίδες )
•Σπυριά, συνήθως κόκκινα, με μέγεθος από φακής έως ρεβυθιού (βλατίδες)
•Στρογγυλά μαύρα κάπαλα (εφελκίδες)
•Ανοιχτές πληγές, συνήθως στρογγυλές (έλκη).
Αν παρατηρήσουμε κάτι από τα παραπάνω σε ένα ή περισσότερα ζώα ειδοποιούμε αμέσως τη
Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου στα τηλέφωνα 2251047427 και 2251042236 και ακολουθούμε
πιστά τις οδηγίες των κτηνιάτρων της Υπηρεσίας .
Όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε την ευλογιά και πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα τόσο περισσότερο
μειώνουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης της αρρώστιας σε γειτονικά κοπάδια και γειτονικές περιοχές.

Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής

η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης

Πρωτογενούς Τομέα

Αναστασία Αντωνέλλη

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο