Δήμος Μυτιλήνης | Παράταση στον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων

Ενημερώνουμε τους συνδημότες και τις συνδημότισσές μας, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, ανακοίνωσε πως αναμένεται τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων ως εξής:

α) για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/04/2024 και

β) για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26/05/2024.

Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.

Θυμίζουμε ότι ο εν λόγω κανονισμός ορίζει μέτρα προληπτικής προστασίας τόσο για υφιστάμενα κτίρια, όσο και για νεοαναγειρόμενα καθώς και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφάλειας των ακινήτων και των οικισμών εντός δασών, να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον αλλά πρωτίστως η ζωή των κατοίκων.

Ειδικότερα αφορά ακίνητα – οικόπεδα που βρίσκονται:

· σε δάση, δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις

· σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.

· σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές)

· εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των δασικών εκτάσεων

· βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

· μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων

Έπειτα από τις παρατάσεις, που ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο, είναι υποχρεωτική η σύνταξη εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα έως τις 26/04/2024 και στη συνέχεια έως τις 26/05/2024 οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να υποβάλλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, όπου δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

Μέχρι τη λειτουργία σχετικής ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα καταχωρούνται τα παραπάνω, τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται εντύπως και εις διπλούν στον οικείο Δήμο.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο