«16 Δεκεμβρίου» | Άγιος Μόδεστος | Ο προστάτης των ζώων και κτηνοτρόφων

Στη Λέσβο πίστευαν ότι ο “ανθρώπινος” άγιος Μόδεστος ήταν πρωτοκαλλιεργητής της γης και πρωτοζευγάς. Για αυτό και οι ζευγάδες του νησιού τον έχουν προστάτη τους (Καταγραφή στο χωριό Άντισσα το 1940 από τον Δημήτριο Λουκάτο ( 1908 – 2003) λαογράφο και πανεπιστημιακό. Όπως καταγράφει επίσης ο Γεώργιος Μέγας (1893 -1976, λαογράφος και καθηγητής Πανεπιστημίου) στις “Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας”: Στα Τελώνια (Άντισσα) της Λέσβου παίρνουν τον αγιασμό και πάνε στα χωράφια, για να γλιτώσουν από τις αρρώστιες, τις ακρίδες, απ’ ούλα. Σκόλη τό’χουνε κείνη την ημέρα για…

Περισσότερα