Ανασχηματισμός και τα χαρτοφυλάκια του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου ανακοινώνεται η νέα σύνθεση της δημοτικής αρχής (2020-2021), η θητεία της οποίας θα έχει διάρκεια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, οι Αντιδήμαρχοι ορίζονται ως εξής:   1. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2. IOΡΔΑΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας- Δημόσιας Υγείας και Διοικητικών Υπηρεσιών 3. ΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 4. ΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 5. ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΑΝΟΥΛΑ – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 6. ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 7. ΠΑΠΠΟΣ…

Περισσότερα