Παρατείνεται έως τις (15/11) η αντιπυρική περίοδος

Στην επέκταση έως και 15-11-2023 της απαγόρευσης χρήσης πυρός στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης προχώρησε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Περισσότερα

Έως και τις 15 Νοεμβρίου παρατείνεται η αντιπυρική περίοδος

Έως και τις 15 Νοεμβρίου παρατείνεται η απαγόρευση χρήσης πυρός σε όλες τις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της (9/2021) Πυροσβεστικής Διάταξης για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Ο Αναπληρωτής Συντονιστής επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτη, στην απόφαση του αναφέρει πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για τους παραβάτες, και παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή της απόφασης.

Περισσότερα

Οδηγίες προς τους πολίτες για τις καύσεις ενόψει της λήξης της αντιπυρικής περιόδου στις (31/10)

Βαίνοντας προς τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου και με γνώμονα ότι από 01-11-2021 θα επιτρέπονται οι καύσεις χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκείμενου να αποφευχθούν φαινόμενα εκδήλωσης περιστατικών σε υπολείμματα καλλιεργειών και δενδρώδεις καλλιέργειες που μπορεί να εξελιχθούν σε πυρκαγιές προκαλώντας ζημίες σε ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες, εφίσταται η προσοχή στους πολίτες που σκοπεύουν να εκτελέσουν εργασίες στην ύπαιθρο, ότι οι καύσεις διέπονται από νομοθετικό πλαίσιο και περιορισμούς τους οποίους οφείλουν να γνωρίζουν, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα-απαραίτητα μέτρα. Πιο συγκεκριμένα: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από πρόθεση ή αμέλεια…

Περισσότερα