Δήμος Δυτικής Λέσβου | «Δεν πρόκειται να αυξηθούν τα αρδευτικά τέλη για το 2022»

Με πολιτική της απόφαση, η δημοτική αρχή ενημερώνει τους πολίτες ότι δεν πρόκειται αυξήσει τα αρδευτικά τέλη για την περίοδο 2022, καλύπτοντας το όποιο έλλειμμα ενδεχομένως προκύψει, από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. Όπως είναι γνωστό, τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν τα έξοδα της υπηρεσίας άρδευσης όπως είναι οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και οι δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων. Όπως εξηγεί…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για χρήστες αρδευτικού δικτύου Λιμνοδεξαμενής Κεραμίου

ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ

Εκ μέρους του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ανακοινώνεται ότι όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου της Λιμνοδεξαμενής Κεραμίου Καλλονής, θα πρέπει να προσέλθουν έως τις 31 Μαρτίου στο τμήμα Πρασίνου (κτήριο πρώην Εφορίας), προκειμένου να προβούν στην αντίστοιχη δήλωση-αίτηση χορήγησης παροχής αρδευτικού νερού. Απαιτείται ο χωρικός εντοπισμός του αρδευόμενου κτήματος, ο οποίος πραγματοποιείται: α) με προσκόμιση είτε αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, είτε τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ β) με υπόδειξη προσερχομένων στον ορθοφωτοχάρτη του κτηματολογίου

Περισσότερα

Παρεμβάσεις στο αρδευτικό δίκτυο της Ανεμώτιας

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου στο αρδευτικό δίκτυο, σε μία προσπάθεια να αποκατασταθούν προβλήματα ετών σε μία τόσο ζωτικής σημασίας υπηρεσία για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το τελευταίο διάστημα με τη φροντίδα της υπηρεσίας Περιβάλλοντος έγιναν εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο της Ανεμώτιας. Πιο συγκεκριμένα: · Στο αρδευτικό δίκτυο του «Κάμπου» έγινε καθαρισμός και διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της δεξαμενής της γεώτρησης και τοποθέτηση πλαστικών δεξαμενών συλλογής νερού προς εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής αλλά και διαχωρισμός από την άρδευση των κτημάτων του Κάμπου. · Στη γεώτρηση «Βέργου» έγινε καθαρισμός…

Περισσότερα