Ενημέρωση από τον αντιδήμαρχο καθαριότητας

Είναι γνωστό σε όλους μας το πρόβλημα της καθαριότητας του Δήμου μας πουαφορά τόσο την έλλειψη του μονίμου προσωπικού όσο και τον γερασμένο στόλοτου Δήμου υπενθυμίζουμε ότι με την διάσπαση του Δήμου Λέσβου μετακινήθηκετουλάχιστον το 35 % του μόνιμο προσωπικού στο Δήμο Δυτικής Λέσβου ενώ έναποσοστο50% του στόλου τον αυτοκινήτων του πρώην δήμου μας χρησιμοποιείταιγια την αποκομιδή τον απορριμμάτων της Δυτικής Λέσβου σας ενημερώνουμεεπίσης ότι όλοι οι συμβασιούχοι οι όποιοι έχουν υπογράψει σύμβαση με τον Δήμογια δυο μήνες απασχολούνται αποκλειστικά στην αποκομιδή απορριμμάτων και όχιστον καθαρισμό κοινοχρήστων χωρών. Οι υπάλληλοι…

Περισσότερα