Υπεγράφη η σύμβαση αναμόρφωσης της Μόριας

Αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η σύμβαση κατασκευής μέχρι 2 Νοεμβρίου του έργου της αναμόρφωσης της Μόριας για 854.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».Η ανάρτηση έγινε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και η σύμβαση υπογράφτηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δυο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 02/11/2020), Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες.Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (02/09/2020), αποτελεί ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. Διαβάστε εδώ την ανάρτηση από την σελίδα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ6Ψ46ΜΔΨΟ-9ΑΟ?inline=true

Περισσότερα