Στη δημοσιότητα η έκθεση της ΕΑΓΜΕ για τα επίπεδα μολύβδου στην “Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας”

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ

Την τεχνική έκθεση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για τα επίπεδα μολύβδου στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Μαυροβουνίου στη Λέσβο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως διευκρινίζει η ΕΑΓΜΕ, οι προτεινόμενες οριακές τιμές στην Ελλάδα είναι 100 mg/kg για παιδικές χαρές, παιδικούς σταθμούς και σχολεία, 500 mg/kg για οικιστική ζώνη και 4.000 mg/kg για βιομηχανική ζώνη. Σύμφωνα με την έκθεση, σε δέκα από τα δώδεκα δείγματα που ελήφθησαν στο ΚΥΤ του Μαυροβουνίου η περιεκτικότητα του εδάφους σε μόλυβδο ήταν κάτω ή ίση…

Περισσότερα