Προκήρυξη ανάθεσης έργου βελτίωσης του δρόμου «Ακράσι – Δρότα»

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε τη προκήρυξη της ανάθεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας της οδού Ακράσι-Δρότα», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ.Το έργο αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση της παρούσας Δημοτικής Αρχής και προβλέπει: Την ασφαλτόστρωση 2.500 μέτρων Την κατασκευή κρασπεδόρειθρων Τεχνικά έργα για την εξυγίανση του εδάφους Έργα που θα εξυπηρετούν την απορροή των υδάτων Τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης.Το έργο θα δημοπρατηθεί έως τις 11 Ιουνίου.

Περισσότερα