Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων στις Δ.Ε. Πλωμαρίου και Ευεργέτουλα

ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», θα προβεί, εντός των αμέσως επόμενων ημερών, στην έγκριση χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 993.496 €, της ασφαλτόστρωσης-τσιμεντόστρωσης αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες Πλωμαρίου και Ευεργέτουλα. Για την κατάθεση των προτάσεων συνεργάστηκε ο Δήμαρχος, Στρατής Κύτελης με τους Αντιδημάρχους Προγραμματισμού, Στρατή Τζιμή, και Αγροτικής Ανάπτυξης, Μιχάλη Φραντζέσκο. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις (τσιμεντόστρωση- ασφαλτόστρωση) στο υφιστάμενο πλάτος των δρόμων με τις απαιτούμενες μηκοτομικές διορθώσεις, όπου απαιτείται, στις γεωργικές περιοχές και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις: Α)ΠΛΩΜΑΡΙ, συνολικού προϋπολογισμού 499.996€: 1)Πλωμάρι-Μηλιές (Τσιμεντόστρωση) αποτελείται από…

Περισσότερα