30 ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Δυτικής Λέσβου

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Την Απόφαση έγκρισης της πρότασής του για την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης 30 ηλεκτρικών ποδηλάτων, έλαβε σήμερα το πρωί ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, εξασφαλίζοντας μία ακόμη δράση ηλεκτροκίνησης, συνολικού προϋπολογισμού 255.928,08 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου είχε υποβάλει πρόταση σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται…

Περισσότερα

Υποβολή πρότασης για εγκατάσταση ηλεκτρικών ποδηλάτων στον Δήμο Δυτικής Λέσβου

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι σε διαδικασία υποβολής πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δυτικής Λέσβου» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η πρόταση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό…

Περισσότερα