Στο Leader και για τις Πεζοπορικές διαδρομές του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αίτημα χρηματοδότησης ενός ολοκληρωμένου και πιστοποιημένου Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών του Δήμου Δυτικής Λέσβου κατέθεσε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» (LEADER/CLLD), με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 437.766 ευρώ. Το μήκος των οργανωμένων και πιστοποιημένων πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Δυτικής Λέσβου επεκτείνεται από 127km σε 222km, ώστε να αποτελεί ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν πανευρωπαϊκού επίπεδου που θα εδραιώνει τον περιπατητικό τουρισμό στον Δήμο Δυτικής Λέσβου που είναι ο μεγαλύτερο σε χωρική επικράτεια Δήμος…

Περισσότερα

Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου των κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου κατέθεσε μία ακόμη πρόταση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Leader», αποσκοπώντας στην υλοποίηση μίας δράσης που θα αποτελέσει μία ιστορική παρακαταθήκη για τη Λέσβο. Καθώς με την πρωτοβουλία του αυτή φιλοδοξεί να προχωρήσει στην τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και στην εισαγωγή σε βάση δεδομένων όλου του Ιστορικού Αρχείου των κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Να σημειωθεί εδώ, ότι η δράση αυτή που κατατέθηκε στο πρόγραμμα, γίνεται και στο πλαίσιο της συνέργιας του Δήμου Δυτικής Λέσβου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπληρώνοντας μία από τις στοχεύσεις που απορρέουν από το μεταξύ…

Περισσότερα