Πρόσληψη (4)ων ατόμων στον Δήμο Μυτιλήνης

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυτιλήνης που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Περισσότερα

Μ. Βορίδης | Από τον Σεπτέμβριο του 2022 και κάθε χρόνο ένας πανελλαδικός διαγωνισμός για προσλήψεις στο δημόσιο

ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Στις αλλαγές στον τρόπο προσλήψεων στο δημόσιο, που θα εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο του 2022, στάθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, στη διάρκεια συζήτησης, με θέμα: «Διοικητική Μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Thessaloniki Helexpo Forum. Ο κ.Βορίδης, είπε, πως ο νέος νόμος για το ΑΣΕΠ θα εξορθολογίσει τη διαδικασία των προσλήψεων στο δημόσιο, που σήμερα μπορεί να κρατήσει από 2 έως 3 χρόνια από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η ανάγκη μίας πρόσληψης μέχρι και την πραγματοποίηση αυτής. «Η μεγάλη αλλαγή που έγινε και θα εφαρμοστεί…

Περισσότερα

Πρόσληψη «17» ατόμων στον Δήμο Μυτιλήνης

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 μηνών, συνολικού αριθμού δεκαεφτά (17) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Μυτιλήνης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο (Ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης,…

Περισσότερα

Πρόσληψη υδρονομέων στον Δήμο Μυτιλήνης

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΗ

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς αντιμετώπιση  αναγκών εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων –  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά / τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών ή έως 65 (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου πρόσληψης). ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονταιπαραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση…

Περισσότερα

Άμεσα η προκήρυξη 500 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού

ΝΕΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε, όπως κάναμε από την πρώτη μέρα της πανδημίας, το σύστημα υγείας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εξοπλισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί το σύστημα στις ανάγκες των πολιτών, υπογράμμισε κατά την ενημέρωση για την πανδημία ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Επανέλαβε ότι στην αρχή της πανδημίας ο προγραμματισμός ήταν για 2.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και έχουν ξεπεράσει τις 7.000 οι προσλήψεις. Προσέθεσε ότι ολοκληρώνονται οι 1.400 θέσεις μόνιμου προσωπικού και τις επόμενες ημέρες θα προκηρυχθούν 500 και πλέον νέες θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού, «οι οποίες πρωτίστως…

Περισσότερα

Πρόσκληση Δήμου στους προσληφθέντες του ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ

Ο Δήμος Μυτιλήνης προσκαλεί τους προσληφθέντες του Κοινωνικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν λάβει την ειδοποίηση από τον ΟΑΕΔ, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο Δήμο Μυτιλήνης (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος), προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για την έναρξη της απασχόλησής τους.

Περισσότερα

Πρόσληψη «16» ατόμων στον Δήμο Μυτιλήνης

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, προς αντιμετώπιση των αυξημένων κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω της απειλής διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19 και της βέλτιστης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυτιλήνης όπως απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕ Εργάτες 16 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.  (2)  μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους…

Περισσότερα