Ένα μοναδικό είδος πουλιού στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου

ΣΚΟΥΦΟΠΕΤΡΟΚΛΗΣ

Η πλούτος των πουλιών της Λέσβου οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στη γεωγραφική της θέση, ουσιαστικά στο όριο της Ασίας. Κατά τις καταγραφές ορνιθοπανίδας στην περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους εντοπίστηκε πριν λίγες μέρες, ένα πραγματικά απρόσμενο είδος. Ονομάζεται Σκουφοπετροκλής (από το αγγλικό Hooded Wheatear) και αποτελεί εξαιρετική παρατήρηση για την ορνιθοπανίδα όχι μόνο της Λέσβου αλλά της Ελλάδας, καθώς πρόκειται για τη 2η μόλις καταγραφή του είδους στη χώρα μας! Το λατινικό του όνομα είναι Oenanthe monacha που σημαίνει: Οινάνθη (όνομα πουλιού που έδωσε ο ίδιος ο Αριστοτέλης και σε…

Περισσότερα