Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο του Ιατρείου Βατούσας

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΕΡΡΟΣ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος υπέγραψε σήμερα το πρωί με τον ανάδοχο τη σύμβαση του έργου «Επισκευή δημοτικού κτηρίου στην Τοπική Κοινότητα Βατούσας», που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου. Το έργο αφορά ουσιαστικά στην αποκατάσταση του κτηρίου που στεγάζει το Αγροτικό Ιατρείο Βατούσας και μετά από πολλές περιπέτειες, φτάνει επιτέλους στην αρχή του τέλους του.  Το τοπικό συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Βατούσας μετά την εξέλιξη αυτή, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση : «Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την επισκευή του Ιατρείου του χωριού μας…

Περισσότερα