18 Δεκεμβρίου 1803 | Ο Χορός του Ζαλόγγου και το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» συνοψίζει απόλυτα τον ηρωικό αγώνα των Ελλήνων

218 χρόνια μετά, και 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, επιβεβαιώνουμε πως η ιδέα της ελευθερίας κατάφερε μέσα από την ηρωική αυτή εθνεγερσία να απαλείψει τις όποιες διαφορές, να συνενώσει και να αναδείξει εν τέλει νικητή το ολιγάριθμο των Ελλήνων έναντι της πολυάριθμης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Τον Ιούνιο του 1800 ο Αλή πασάς συγκέντρωσε πολυάριθμο στρατό και ξεκίνησε την τρίτη εκστρατεία του. Περικύκλωσε τα βουνά του Σουλίου και κυρίευσε τα γύρω χωριά. Οι υπερασπιστές του Σουλίου ήταν μόλις 1.500. Στον πόλεμο αυτόν, που ήταν ο πιο ένδοξος απ’ όλους…

Περισσότερα