Η χαμηλή τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ευνοεί αγορά και καταναλωτές

ΜΑΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα χαμηλά επίπεδα των τιμών διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, το μέγεθος της προηγούμενης αποθεματοποίησης, οι επιδράσεις από τα περιοριστικά μέτρα , οι μεταβολές στο σύστημα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, αποτελούν τα δεδομένα που θα διαμορφώσουν την αγορά, τουλάχιστον κατά τους αρχικούς μήνες διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.    Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η ενδέκατη Ανάλυση Επικαιρότητας με τίτλο «Εξελίξεις της εγχώριας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης» του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).    Στα συμπεράσματα και τις προβλέψεις της ανάλυσης σημειώνονται τα εξής:    Στις 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε η νέα…

Περισσότερα