Λέσβος | Εστία καταρροϊκού των προβάτων στο Μανταμαδο

Ένα μήνα μετα τον εντοπισμό εστίας ευλογιάς των προβάτων σε μονάδα στην περιοχή του Σιγρίου Λέσβου, σήμερα η διεύθυνση κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε εστία, καταρροϊκού πυρετού , αυτή τη φορά στην περιοχή του Μανταμάδου.

Όπως σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης Λέσβου Πανάγος Κουφέλος «σε αιμοληψία που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου σε εκτροφή αιγοπροβάτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μανταμάδου βρέθηκαν επιβεβαιωμένα εργαστηριακά κρούσματα Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου.

Η Υπηρεσία ενεργοποίησε άμεσα την με αριθ. Πρωτ. 519/102535/04.04.2023(Β 2500/18.04.2023) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου».

Επιτακτική ανάγκη επιβάλλει την επαγρύπνηση των κτηνοτρόφων αιγοπροβάτων και βοοειδών ώστε να εφαρμοστούν άμεσα τα μέτρα τα οποία συστήνει η Δ/νση Κτηνιατρικής τα οποία και επισυνάπτονται.

Οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και βοοειδών είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν εγκαίρως τις τοπικές Κτηνιατρικές αρχές σε κάθε περίπτωση που ένα ζώο εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα.

Τέλος, τονίζεται ότι η νόσος ΔΕΝ μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο είτε με άμεση επαφή με ασθενή ζώα, είτε με την κατανάλωση κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων, συνεπώς δεν αποτελεί απειλή για τη Δημόσια Υγεία αλλά αποτελεί κίνδυνο για την Υγεία των Ζώων. Για ενημέρωση ή αναγγελία ύποπτου περιστατικού επικοινωνήστε άμεσα με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Β. Αιγαίου στα τηλέφωνα: 2251047427 – 22510-42236».

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ευστράτιος Τσομπανέλλης δίνοντας λεπτομέρειες για τη νέα εστία αλλά και οδηγίες στους αρμόδιους σημειώνει:

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15.11.2023 επιβεβαιώθηκε εστία Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μανταμάδου του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Λέσβου( εικ.1) .Αφορά (πέντε) 5 πρόβατα τα οποία παρουσίαζαν πυρετό, χωλότητα, υπογνάθιο οίδημα, ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα. Ανιχνεύθηκε το γονιδίωμα του ιού του ΚΠ και η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο 16 του ιού .

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αριθ. πρωτ. 519/102535/04.04.2023(Β΄2500/18.04.2023) Απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου» έγινε εισήγηση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΕ Λέσβου και εκδόθηκε Απόφαση του Αντιπεριφερειαρχη Νομού Λέσβου με αρμοδιότητα στο πρωτογενή τομέα για το Βόρειο Αιγαίο που επιβεβαιώνει την μολυσμένη εστία ΚΠ εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΕ Λέσβου οριοθετεί ζώνη ελέγχου σε ακτίνα 20 χλμ γύρω από την μολυσμένη εκτροφή που περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα Μανταμάδου, Κλειού, Κάπης, Πελόπης, Στύψης, Υψηλομέτωπου , Πέτρας, Μήθυμνας, Καλλονής και Νάπης καθώς και τα Τοπικά Διαμερίσματα Νέων Κυδωνιών και Μυστεγνών . Στη ζώνη ελέγχου, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση, για 21 ημέρες, με εξαίρεση τη μετακίνηση ζώων για άμεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου.

Οροθετήθηκε ζώνη προστασίας και επιτήρησης γύρω από την μολυσμένη εκτροφή (εντός της οποίας βρίσκεται και η ως άνω οριζόμενη ζώνη ελέγχου) ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, όπου εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

α) Καταγράφονται όλες οι εκτροφές ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή), το ταχύτερο δυνατό και εφαρμόζεται κλινική επιτήρηση, σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων αίματος, όπου κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να διερευνηθεί η ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού του ΚΠ.

β) Στις εκμεταλλεύσεις ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών, εφαρμόζεται έλεγχος του πληθυσμού των εντόμων φορέων τόσο στα ζώα, όσο και στα κτίρια όπου αυτά ενσταυλίζονται καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο, ειδικότερα δε στα σημεία όπου είναι δυνατό να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν οι φορείς του ιού, με την εφαρμογή ψεκασμού σε τακτά διαστήματα με εγκεκριμένα εντομοκτόνα/εντομοαπωθητικά.

γ) Απαγορεύεται η έξοδος ζώων των ευαίσθητων στη νόσο ειδών από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Εξαιρούνται από την απαγόρευση εξόδου από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης (όχι όμως από τη Ζώνη Ελέγχου )προς τις περιοχές της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες του νοσήματος, ζώα ειδών ευαίσθητων στη νόσο εφόσον ισχύει μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) Όταν σκοπός της μετακίνησης είναι η άμεση σφαγή, τα ζώα μετακινούνται χωρίς περιορισμό εφόσον ισχύουν τα εξής:

(α) Προέρχονται από εγκαταστάσεις στις οποίες δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό του Καταρροϊκού Πυρετού για περίοδο 30 ημερών πριν από την αναχώρηση.

(β) Τα ζώα έχουν προστατευτεί μέσω εντομοκτόνων ή απωθητικών έναντι επιθέσεων από διαβιβαστές.

(γ) Πριν τη μετακίνησή τους, στα ζώα έχει εφαρμοσθεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής για τα ζωικά προϊόντα).

(δ) Η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από επαρκή εφαρμογή κατάλληλων εντομοαπωθητι-κών ή/και εντομοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα.

Το Τμήμα Υγείας Ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για σχετική πληροφορία με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή της Νόσου στα τηλέφωνα 2251047427 και 2251042236 .

Πηγή : ertnews.gr / Μυρσίνη Τζινέλλη

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο