Δήμος Μυτιλήνης | Αναβάθμιση του παιδικού σταθμού Παμφίλων

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού των Παμφίλων στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017, συνολικού προϋπολογισμού 194.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας. Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών προβλέπεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο