Δήμος Μυτιλήνης | Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων Μυτιλήνης

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΗ

Ο  Δήμαρχος   Μυτιλήνης, προκηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το υποέργο με τίτλο «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων Μυτιλήνης», προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα Ευρώ (373.760,00 €) απαλλασσόμενη από ΦΠΑ . Αφορά την παροχή υπηρεσιών  και υλοποιείται στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων της πόλης της Μυτιλήνης (ΒΑΑ Μυτιλήνης)» με Κωδικό ΟΠΣ 5114185 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» . Η χρονική διάρκεια υλοποίησης  της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο. Καταληκτική ημερομηνία…

Περισσότερα

Μέχρι (27/5) οι αιτήσεις για επιδότηση της εργασίας 5.000 ανέργων από 30 ετών και άνω

MAN IN LAPTOP

Μέχρι και την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, στις 15:00, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Γ’ κύκλο της δράσης «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες». Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης και τα ποσά της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής: 466,5 ευρώ μηνιαία (5.598 ευρώ ετήσια) για ανέργους ηλικίας 30-49…

Περισσότερα