Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη την Δευτέρα (26/6)

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 &Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α ́ περιόδου 2023, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής   Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την ∆ευτέρα 26 – 06 – 2023 και ώρα ενάρξεως 10:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π.…

Περισσότερα

Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη στη Λέσβο

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ προκηρύσσει εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Β΄ περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την ∆ευτέρα 19-12-2022 και ώρα ενάρξεως 10:00 π.µ. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραµονής στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στις εξετάσεις…

Περισσότερα

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Ά περιόδου 2022

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύσσει εξετάσεις Κατηγορίας 1 & κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου , A΄` περιόδου 2022, για χορήγηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, για ενδιαφερόμενους στην Π.Ε. Λέσβου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 27-06-2022 στις 10:00 το πρωί, στην αίθουσα εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών στη Μυτιλήνη, οδός Π.Βοστάνη 4, (Τ.Κ. 81 100). Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (άρθρο 3 παρ. 7 της Υ.Α. 38200/1136/11 )μέχρι και τη Δευτέρα 20-6-2022., στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και…

Περισσότερα