Επαναλειτουργία ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων Π.Ε. Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ : Την επανέναρξη λειτουργίας της αυτόματης γραμμής ελέγχου Βαρέων Οχημάτων του Δημόσιου ΚΤΕΟ Λέσβου, από σήμερα 27-Ιουλίου-2020. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ : Για την διενέργεια των ελέγχων ισχύει η με αρ. πρωτ : 3536/25-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΗΗ7ΛΩ-1ΩΖ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Μεταφορών & Επικοινωνιών «Τροποποίηση επαναληπτικού προγράμματος πρόσκλησης βαρέων οχημάτων, για τεχνικό έλεγχο με έδρα τους Δήμους της νήσου Λέσβου.» Οι επανέλεγχοι οι οποίοι εκκρεμούσαν λόγω της βλάβης του φρενόμετρου, θα πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020. Οι κάτοχοι των οχημάτων, θα πρέπει να επικοινωνούν με την γραμματεία του…

Περισσότερα