Επαναλειτουργία ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων Π.Ε. Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ :

Την επανέναρξη λειτουργίας της αυτόματης γραμμής ελέγχου Βαρέων Οχημάτων του Δημόσιου ΚΤΕΟ Λέσβου, από σήμερα 27-Ιουλίου-2020.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

  1. Για την διενέργεια των ελέγχων ισχύει η με αρ. πρωτ : 3536/25-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΗΗ7ΛΩ-1ΩΖ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Μεταφορών & Επικοινωνιών «Τροποποίηση επαναληπτικού προγράμματος πρόσκλησης βαρέων οχημάτων, για τεχνικό έλεγχο με έδρα τους Δήμους της νήσου Λέσβου.»
  2. Οι επανέλεγχοι οι οποίοι εκκρεμούσαν λόγω της βλάβης του φρενόμετρου, θα πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020. Οι κάτοχοι των οχημάτων, θα πρέπει να επικοινωνούν με την γραμματεία του ΚΤΕΟ, για τον προγραμματισμό τους. Από 01 Σεπτεμβρίου 2020 θα θεωρούνται εκπρόθεσμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  3. Τα οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 1 (ένα) προσκαλούνται να προγραμματιστούν από σήμερα ως 25 Σεπτεμβρίου 2020.
  4. Τα οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 2 (δύο) προσκαλούνται να προγραμματιστούν, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση από 03 ως 31 Αυγούστου 2020.
  5. Για λοιπά προσκαλούμενα οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 3-4-5-6-7-8-9-0 ισχύει ως έχει, η προαναφερόμενη 3536/25-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΗΗ7ΛΩ-1ΩΖ) Απόφαση.
  6. Τηλέφωνα γραμματείας Δ.ΚΤΕΟ Λέσβου για προγραμματισμό και πληροφορίες 22513-54100,54101, 54109.

Ε.Α.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΕΡΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Follow us on social media

Αφήστε ένα σχόλιο