Πρόσκληση του Δήμου Δυτικής Λέσβου για συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά των Χριστουγεννιάτικων Πάρκων

Το ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (επιχειρήσεις, φορείς) για συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά των Χριστουγεννιάτικων Πάρκων Αναλυτικότερα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στην Αγορά των Χριστουγεννιάτικων Πάρκων,να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, στον οποίο θα εσωκλείεται το τυποποιημένο έντυπο αίτησης που επισυνάπτεται*, μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τα ακόλουθα. Ο σφραγισμένος φάκελος είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΝΠΔΔ, στην Καλλονή, είτε θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση tourismwlesvos@gmail.com, με ευθύνη των συμμετεχόντων, από…

Περισσότερα