Ο Περιφερειάρχης Β.Α. εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ορίσθηκε εκπρόσωπος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 2021-2027» σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί συγκρότησης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει αποστολή την παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027 ως προς την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, εξετάζει ότι σχετίζεται με τις επιδόσεις και εγκρίνει το σχέδιο και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν , διατυπώνει συστάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή και την ΕΑΣ και έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του Προγράμματος.

Τα καθήκοντα των μελών της ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021.

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο