Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για την στήριξη Νέων Γεωργών | 660 οι τελικοί δικαιούχοι της στήριξης | 157 επιλαχόντες και 39 απορρίφθηκαν

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε τα αποτελέσματα νέου διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, μετά από εξέταση των ενστάσεων και των εν δυνάμει υποψηφίων, βάση των οποίων ανακοινώνει τους τελικούς δικαιούχους οι οποίοι είναι 660,

Ο πίνακας περιλαμβάνει και 157 άτομα τα οποία δεν επιλέχθηκαν γιατί δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι και όχι γιατί προκύπτει κάποιος λόγος απόρριψης σε αντίθεση με άλλα 39 άτομα τα οποία δεν επιλέγονται για στήριξη γιατί έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Συγκεκριμένα στα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνει :

1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 660 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 25.355.000.€.

2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 4 νέους δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 150.000 €.

3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 157 αιτήσεις.

4. Πίνακα 39 αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της αίτησής τους για την στήριξη από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση

 Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τα αποτελέσματα :

Πίνακας Αποτελεσμάτων

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο