Διαδρομές μετάβασης προς την Κυκλική Βιοοικονομία στο Αιγαίο

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει προγραμματίσει τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 09.00, την εκδήλωση του έργου «Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοικονομίας – Aegean Bioeconomy» (https://bioeconomy.aegean.gr/) με τίτλο “Διαδρομές μετάβασης προς την Κυκλική Βιοοικονομία στο Αιγαίο”, στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη).

Η Πράξη «Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας [Aegean_BIOECONOMY]» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045851 εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η εκδήλωση σηματοδοτεί το τέλος του έργου και στοχεύει στην ενημέρωση του τοπικού οικοσυστήματος για τα αποτελέσματα των δράσεων του Κέντρου στην προσπάθεια για υιοθέτηση της Βιοοικονομίας και της Κυκλικής Οικονομίας στις Περιφέρειες του Βορείου και του Νότιου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της Βιοοικονομίας και Κυκλικής Οικονομίας εστιάζοντας στις καινοτόμες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους στο μέλλον.

Το «Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοικονομίας» συντονίζεται από το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη-Φραγκίσκο Λέκκα.

Θα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση μέσω zoom.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο