Π. Παρασκευαΐδης | 4 τροπολογίες προτείνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών

Σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του Σχεδίου Νόμου “Δάνεια – Διαφάνεια, ανταγωνισμός ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας επανεισαγωγή προγράμματος “ΗΡΑΚΛΗΣ” και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Αφορά το μεγάλο θέμα της Ελληνικής Οικονομίας, το Ιδιωτικό χρέος που έχει πλέον φθάσει τα 270 ΔΙΣ ΕΥΡΩ!!

Το Σχέδιο της Κυβέρνησης γι’ αυτό το μεγάλο θέμα δεν απαντά δυστυχώς στις μεγάλες και πιεστικές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά προτάσσει και προστατεύει τα συμφέροντα των τραπεζών και των FUNDS.

Γι΄αυτό η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συμπεριλαμβανομένου του Βουλευτή Νομού Λέσβου κ. Παναγιώτη Παρασκευαϊδη, κατέθεσε τέσσερις (4) σημαντικές τροπολογίες στο Σχέδιο Νόμου, που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, στα πλαίσια διαχείρισης του μεγάλου ιδιωτικού χρέους:

1) Προστασία της κύριας κατοικίας, της Αγροτικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα προαίρεσης του Δανειολήπτη στην αγορά του δανείου του.

2) Προστασία των δανειοληπτών των δανείων σε ελβετικό φράγκο από τις ακραίες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, που αφορά 85.000 Στεγαστικά Δάνεια που χορηγήθηκαν την περίοδο 2006-2009.

3) Προστασία των εγγυητών τραπεζικών δανείων και πιστώσεων.

4) Νέα Βιώσιμη ρύθμιση οφειλών 120 μηνιαίων δόσεων προς την Εφορία, Ασφαλιστικούς φορείς και Δήμους.

Για όλους αυτούς που έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις, για όλους αυτούς που βρέθηκαν σε αδυναμία εξυπηρέτησης οφειλών τους λόγω των πολλαπλών κρίσεων (υγειονομικής, ενεργειακής, πληθωριστικής), της αύξησης επιτοκίων σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και του πραγματικού τους εισοδήματος.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο