Υπογράφηκε η σύμβαση ένταξης του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ»

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση ένταξης του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG με το διακριτικό τίτλο : «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ». Εταίροι του προγράμματος εκτός από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, που είναι και ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από την Ελλάδα και από την Κύπρο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών). Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 1.974.700 ευρώ. Από αυτά για το Δήμο Δυτικής Λέσβου αντιστοιχεί το ποσό των…

Περισσότερα