Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Πνιγμού η 25η Ιουλίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Πνιγμού γιορτάζεται στις 25 Ιουλίου με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αποτελεί μια ευκαιρία για να δοθεί έμφαση σε ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, διαχρονικά υποτιμημένο, που μπορεί να προληφθεί. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε δευτερόλεπτα σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει πρόσβαση στο νερό κυρίως λόγω: • Άγνοιας κολύμβησης• Έλλειψης περίφραξης• Έλλειψης στενής εποπτείας / επιτήρησης• Αποτυχίας ορθής χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού• Κατανάλωσης αλκοόλ• Ιστορικού επιληψίας Στην Ελλάδα κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 340 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής.…

Περισσότερα