Ανακοίνωση για τις εργασίες καύσης υπολειμμάτων

ΚΑΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου κοινοποιείται η Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που αφορά στις εργασίες καύσης υπολειμμάτων. Ειδικότερα σύμφωνα με αυτή και στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ αριθμ. 15005 οικ. Φ.700.9 με αριθμό 1923, τεύχος Β’, της 13.5.2021 με θέμα : Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους). Κατανοώντας την αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών καύσης…

Περισσότερα