Τα προτεινόμενα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δυτικής Λέσβου, σας ενημερώνουμε ότι εξελίσσεται η διαδικασία εγγραφής με τηλέ-εκπαίδευση και σας προτείνουμε τα παρακάτω προγράμματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ΚΩΔ/ΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΩΡΕΣ 10.9  “Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών” 25 10.16 “Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας” 15 10.67 “Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες” 10 1.3 “Επιχειρηματικότητα…

Περισσότερα