Οι νεαροί Έλληνες γνωρίζουν λίγα για την κλιματική μετανάστευση

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Οι γνώσεις των νέων στην Ελλάδα γύρω από την κλιματική μετανάστευση είναι περιορισμένες, ωστόσο περισσότεροι από τους μισούς ηλικίας 15-35 ετών θεωρούν ότι οι κλιματικοί μετανάστες θα πρέπει να λαμβάνουν προσφυγικό καθεστώς, όπως εκείνοι που μετακινούνται για λόγους πολέμου ή διώξεων. Πανευρωπαϊκή έρευνα με θέμα «Τι πιστεύουν οι νέοι Ευρωπαίοι για τη σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και κλιματικής αλλαγής» διεξήχθη σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στην Ελλάδα η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ActionAid σε 1.030 άτομα ηλικίας 15-35 ετών και δημοσιεύεται ενόψει…

Περισσότερα