Ανακαίνιση στο Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου Γυναικών Παμφίλων

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η Αυτεπιστασια του Δήμου ανακαινίζει το Δημοτικό Κατάστημα στα Πάμφιλα στο οποίο στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου Γυναικών Παμφίλων.

Περισσότερα