Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλλονής

Με την υπ’ αριθ. 204/26/03.11.2022 (ΦΕΚ Β’ 5840) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Φορέας), που εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Άρθ. 1 παρ. 7 ν. 4512/2018, αποφασίστηκε η κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλλονής και η μεταφορά της τοπικής του αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.

ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ/ ΥΠΟΘΗΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ Κ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΟΔΟΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 101 ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (δίπλα στον Αγ. Νικόλαο)

τηλ. 2251025109 mail: kgvai@ktimatologio.grkgvai@ktimatologio.gr.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΩΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ

mail: kgvai@ktimatologio.gr ή μέσω της πλατφόρμας του ktimatologio.gr ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Καταργείται η υποχρέωση επικόλλησης ΤΑΧΔΙΚ 3 ευρώ στην αίτηση για μεταγραφή συμβολαίων, ονομαζόμενη πλέον:
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ.

Τα έντυπα θα τα βρείτε:

https://www.ktimatologio.gr/el/page/ktimatologio-se-leitoyrgia/entypa-aitiseon

Πηγή : lesvosnews.net

Follow us on social media

Αφήστε ένα σχόλιο