Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλλονής

Με την υπ’ αριθ. 204/26/03.11.2022 (ΦΕΚ Β’ 5840) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Φορέας), που εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Άρθ. 1 παρ. 7 ν. 4512/2018, αποφασίστηκε η κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλλονής και η μεταφορά της τοπικής του αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022. ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ/ ΥΠΟΘΗΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ Κ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΟΔΟΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ…

Περισσότερα