Στο Δήμο Δυτικής Λέσβου οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου

Παραδόθηκαν και οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, μετά την υπογραφή του συμβολαίου εκμίσθωσης.

Στις 2 Νοέμβρη, τριμελής επιτροπή, συσταθείσα με απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μαζί με την Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ασανούλα Γιαννή Κοκκινέλλη πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή όπου εντοπίζεται το γεωθερμικό πεδίο και διερευνήθηκε η ύπαρξη και η κατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής του.

Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν τρεις παραγωγικές γεωτρήσεις, εκ των οποίων η μια μόνο είναι λειτουργική.

Καμία από τις 19 ερευνητικές γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ δεν υφίσταται πλέον.

Παράλληλα με την παράδοση παραλαβή των εγκαταστάσεων συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα αναφορικά με την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου, με τον γεωλόγο της ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ) να μεταφέρει μέρος της πολυετούς εμπειρίας του σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Αντιδήμαρχος Ασανούλα Γιαννή Κοκκινέλλη αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης όλης της γνώσης που συσσωρεύτηκε από τις πρότερες ερευνητικές και παραγωγικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο