Ανακοίνωση από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για την υλοτομία

Από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τη νέα Δασική Αστυνομική Διάταξη που έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Δασών Λέσβου, επιτρέπεται η συλλογή και υλοτομία ατελώς, ως εξής:

Επιτρέπεται η υλοτομία, συλλογή και διαμόρφωση καυσόξυλων από κατακείμενα, ασθενή, στρεβλά και κουφαλερά δέντρα σε ξερή ή χλωρή κατάσταση και δευτερευόντως από ιστάμενα δέντρα που είναι ακατάλληλα για την παραγωγή τεχνικής ξυλείας και πάντα υπό τον έλεγχο, τις ακριβείς οδηγίες και μετά από ενημέρωση και υπόδειξη υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Π.Ε. Λέσβου, θα πρέπει μετά από αίτημα και έγγραφο αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας να προχωρούν σε υλοτομία, συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά καυσόξυλων μέχρι τις 29/02/2024. Η υλοτομία και η μεταφορά καυσόξυλων θα πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο