Δημοπρατείται το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Αγιάσου στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα 11 Μαρτίου η προκήρυξη για το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού της Αγιάσου στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017, συνολικού προϋπολογισμού 136.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας. Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών προβλέπεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο