Δήμος Μυτιλήνης | Δημοπρατείται για προσαρμογή στις προδιαγραφές και ο Παιδικός Σταθμός Σκοπέλου

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα, παρουσία του Προέδρου του Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου Νίκου Σπανού, και δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη 13 Μαρτίου η προκήρυξη για το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού του Σκοπέλου στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017, συνολικού προϋπολογισμού 103.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας. Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών προβλέπεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο