Η ΕΛΜΕ Λέσβου για τις επιμορφώσεις εκτός ωραρίου

ΕΛΜΕ ΛΕΣΒΟΥ

Το Δ. Σ. της ΕΛΜΕ Λέσβου, ύστερα από διαμαρτυρίες συναδέλφων – μελών του Σωματεί-ου, καταθέτει τα ακόλουθα: Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ΠΕΚΕΣ, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, αλλά και η ί-δια η ΔΔΕ Λέσβου, να προβαίνουν στη διοργάνωση σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα για τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους εκτός διδακτικού ωραρίου -ή ακόμα και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων- με προαιρετική τη συμμετοχή των συναδέλφων σε αυτά. Έ-χουμε φτάσει στο σημείο ακόμα και οι Συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων συχνά να ορί-ζονται εκτός εργασιακού ωραρίου, απογεύματα ακόμα και Σαββατοκύριακα. Οι εκπαιδευτικοί είναι λειτουργοί και…

Περισσότερα