Ενημέρωση πολιτών για τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών

Μήνυμα του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης για τα Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών: α) Η υπ’ αριθμ. 17647 οικ. Φ.700.20/18-03-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών». β) Ν.4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Π.Σ. και άλλες διατάξεις (Α’ 27). γ) Η υπ’ αριθμ. 17842…

Περισσότερα