Δήμος Μυτιλήνης | Ενημέρωση για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, πως ο Κανονισμός Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475/΄Β/24-05-2023) ορίζει μέτρα προληπτικής προστασίας τόσο για υφιστάμενα κτίρια, όσο και για νεοαναγειρόμενα καθώς και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφάλειας των ακινήτων και των οικισμών εντός δασών, να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον αλλά πρωτίστως η ζωή των κατοίκων.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει μέχρι τις 30/04/2024, να υποβάλουν στον οικείο Δήμο, δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας με την οποία να δηλώνεται ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ακινήτου σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση του αρμόδιου Τεχνικού Επιστήμονα.

1. Ποια ακίνητα – οικόπεδα αφορά η εφαρμογή της νέας διάταξης;

Αφορά ακίνητα – οικόπεδα που βρίσκονται:

· σε δάση, δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις

· σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.

· σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές)

· εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των δασικών εκτάσεων

· βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

· μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων

2. Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που εμπίπτει στον κανονισμό;

Θα πρέπει να απευθυνθεί σε τεχνικό επιστήμονα.

3. Τι περιλαμβάνει η έκθεση που θα συντάξει ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας;

Ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας θα εξετάσει το ακίνητο και στη συνέχεια θα συμπληρώσει το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση έως 31 Μαρτίου 2024.

4. Που υποβάλλονται τα απαιτούμενα έγγραφα;

Αφού συνταχθεί η Τεχνική έκθεση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος μέσα σε ένα μήνα δηλαδή έως 30/04/2024 να υποβάλλει Δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία να δηλώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συντηρεί τον καθορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η έκθεση του αρμόδιου Τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του κάθε ιδιοκτήτη, καθώς και τα στοιχεία του θα υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

5. Ποιος ελέγχει την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας;

Ο έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται από τριμελή επιτροπή από τον οικείο Δήμο.

6. Υπάρχουν κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση;

Σε περίπτωση μη τήρησης του κανονισμού επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων, διοικητικές και ποινικές.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο