Τμήματα Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου στο ΔΙΕΚ του Βοστάνειου

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Ι.Ε.Κ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ θα λειτουργήσει Τμήμα Α ́ και Γ ́ εαρινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 τμημάτων Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Στο Γ ́ Εαρινό εξάμηνο θα φοιτήσουν όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτηση του εξαμήνου πρακτικής άσκησης προσκομίζοντας προϋπηρεσία που πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο νοσηλευτικό κλάδο (τουλάχιστον 120 ημερομίσθια) ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις και δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από σήμερα 1-09-2023 έως και 15-09-2023 στην Γραμματεία της Σχολής (Ε.Βοστάνη 31 & Ν.Καμπά) από 9 π.μ έως 12.30 μ.μ..

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510 48083, email: diek@vostanio.gov.gr

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ :

i Σχετική αίτηση (χορηγείται από την σχολή).
ii. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο νοσηλευτικό κλάδο ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τους υποψηφίους στο τμήμα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Από το Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο