Δευτέρα (31/01) η πρώτη συνεδρίαση της Δ.Κ. Μυτιλήνης για το 2022

ΔΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 με ώρα έναρξης 6:00μμ, ΤΑΚΤΙΚΗ, μεικτή* συνεδρίαση (Νο1/2022) του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης [δια ζώσης στα γραφεία της Δ/Κ Μυτιλήνης (Ασκληπιού 34, Χρυσομαλλούσα) και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (με χρήση της υπηρεσίας e-presence)], με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Απολογισμός δράσεων και ενεργειών Δ/Κ Μυτιλήνης 2021 και πλάνο για το 2022. 2. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών Ν. Λέσβου για ανώνυμη δημοτική οδό στην περιοχή Ακλειδιού Μυτιλήνης, κατόπιν της απόφασης Νο372/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης. 3. Διατύπωση…

Περισσότερα