Καθορίστηκε η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου «2020-2021»

Καθορίστηκε η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021 από 20 Αυγούστου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021. Κατ’εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπετε η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2021 Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί. Στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι…

Περισσότερα