Πρόσληψη προσωπικού με επιδότηση του κόστους μισθοδοσίας για επιχειρήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

Ενεργό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 30 ετών με προτίμηση σε γυναίκες.

Δικαιούχοι: Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκτός από :

α) Νυκτερινά κέντρα,
β) Εποχιακές επιχειρήσεις για εποχιακή απασχόληση
προσωπικού
γ) Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί 3 φορές μέσα στην ίδια χρονιά
πρόστιμα για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας
δ) Επιχειρήσεις που συστεγάζονται με άλλες και
ε) Επιχειρήσεις με έδρα το σπίτι του επιχειρηματία.

Προϋποθέσεις :

Η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα και να μην το μειώσει μέχρι να εγκριθεί η αίτησή της εκτός αν :
α) ο εργαζόμενος συνταξιοδοτήθηκε
β) έληξε η σύμβαση ορισμένου χρόνου με βάση
την οποία είχε προσληφθεί
γ) αποχώρησε οικειοθελώς

Άνεργοι που δικαιούνται να προσληφθούν :

Οσοι είναι άνω των 30 ετών και έχουν κάρτα ανεργίας για πάνω από ένα μήνα

Επιδοτήσεις για 12 μήνες από την πρόσληψη ανά κατηγορία ανέργου
Άνδρες Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών) – 466,50/μήνα
Άνδρες Άνεργοι 50 ετών κι άνω (έως 12 μήνες ανεργία) – 559,80/μήνα
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών ανεργία) -606,45 / μήνα
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω – 653,10/μήνα
Άνεργες γυναίκες – 699,75/ μήνα

Προθεσμία υποβολής πρότασης 11 Φεβρουαρίου 2022 (πιθανή ολιγοήμερη παράταση)

Τρόπος υποβολής πρότασης: Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης ( ΠΣΚΕ )

Περισσότερες πληροφορίες :

  • Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης , οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης, όπως ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Ή/Υ, καθώς επίσης και την κατηγορία
    του ανέργου (κοινός άνεργος, γυναίκα, άνεργος 50 ετών και άνω, μακροχρόνια άνεργος, μακροχρόνια άνεργος 50 ετών και άνω)
  • Εφόσον υπάρξει έγκριση της αίτησης η πρόσληψη πρέπει να γίνει ΤΟ ΠΟΛΎ σε 60 ή μετά από αίτημα παράτασης 90 μέρες
  • Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει τον αριθμό προσωπικού που επιδοτείται αλλά και του προσωπικού που προϋπήρχε καθ όλη τη διάρκεια που την επιδοτεί το πρόγραμμα
  • Σε περίπτωση που απολύσει εργαζόμενο ή υπάρξει οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου η θέση εργασίας πρέπει να αναπληρωθεί μέσα σε ένα μήνα το πολύ. πρέπει να Διατήρηση προσωπικού ή αντικατάσταση σε 30 μέρες

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο