Συμμετοχή πολιτών στη διαβούλευση για τα ηλεκτρικά οχήματα

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020 και με βάση την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Στόχος του ΣΦΗΟ είναι η ανάπτυξη βέλτιστης χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (επιβατικών, δικύκλων, βαρέων οχημάτων, κ.α.) κανονικής ή υψηλής ισχύος, για την κάλυψη των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που αναμένεται να κυκλοφορούν στο Δήμο τα επόμενα χρόνια.

Για την βέλτιστη χωροθέτηση των υποδομών φόρτισης Η/Ο είναι ουσιώδης η συμμετοχή των τελικών χρηστών, δηλ. των πολιτών, επισκεπτών και φορέων μέσων μεταφοράς.

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η συνδρομή των Δημοτών με την καταχώριση της άποψής τους ως προς το που πιστεύουν ότι θα χρειαστούν φορτιστές Η/Ο τα επόμενα χρόνια στο Δήμο μας.Σκοπός της παρούσας (δεύτερης) διαβούλευσης είναι η αξιολόγηση του προτεινόμενου σεναρίου χωροθέτησης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, με στόχο τη βελτίωση και οριστικοποίησή του.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με την παρούσα ανακοίνωση σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διαβούλευση με την καταχώριση των απαντήσεών σας στο σύντομο ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://hello.crowdapps.net/participation-mwlesvos/politis/

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο